ย้อนกลับ

เมนู
ที่ตั้งผู้จำหน่าย ดูรถทุกรุ่น ทดลองขับ ติดต่อเรา
สีภายนอก

เราได้ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสีที่ถูกต้องของรถยนต์ ณ ที่นี้ โดยสีและสภาพทางกายภาพที่ได้แสดงไว้แล้วข้างต้นนั้นเป็นเพียงการแนะนำทั่วไปเท่านั้น เนื่องด้วยจอภาพคอมพิวเตอร์ที่มีความแปรผัน ความเข้มหรือความหนาแน่นของสีและความละเอียดของภาพเครื่องผ้าและหนังต่างๆจึงไม่สามารถทำให้ปรากฏบนจอภาพได้อย่างถูกต้องแท้จริง และด้วยวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแสดงถึงสีภายนอกที่ถูกจำหน่ายพร้อมกับรถยนต์แต่ละรุ่นเท่านั้น ดังนั้นชื่อรุ่นรถและรูปรุ่นรถที่แสดงไว้อาจไม่สอดคล้องกัน

ฟอร์ดขอรับรองว่าราคารถยนต์ทั้งหมดและคุณสมบัติทั้งหลายที่ได้เผยแพร่นี้มีความถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ท่านควรที่จะติดต่อสอบถามเพื่อขอรับการยืนยันรายละเอียดทั้งหมดกับผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากฟอร์ด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และสีของรถยนต์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, อุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษและอาจแตกต่างจากที่จำหน่าย

Copyright © 2016 Ford Sales & Service (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.